GDPR – Sekretesspolicy, Cookies, Force Majeure

Sekretesspolicy – GDPR

Din sekretess är viktig för oss. I vår sekretesspolicy anger vi hur vi samlar in, använder, avslöjar, överför och lagrar information om dig. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning(GDPR). GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny lagstiftning som gäller från och den 25 maj 2018.

 

Registeransvarig och kontaktinformation

Svenska Hamnprodukter (orgnr 8412294814) är registeransvarig för de personuppgifter som vi samlar in när du använder vår webbplats och våra tjänster. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på Svenska Hamnprodukter, Nordre Parten 4, 47144 Åstol, Sverige. Tele. +46(0)707-464533. Info@hamnprodukter.com

 

Insamling av personuppgifter

Svenska Hamnprodukter samlar in personuppgifter om dig i ett antal olika situationer:

  • När du besöker vår webbplats. Vi lagrar och behandlar information om hur du använder vår webbplats. Syftet är att förbättra din upplevelse av webbplatsen.
  • När du prenumererar på vårt nyhetsbrev. Vi lagrar och behandlar din e-postadress, ditt land samt information om hur du använder nyhetsbrevet, t.ex. om du läst det eller inte. Syftet är att göra innehållet i nyhetsbrevet bättre och mer relevant för dig.
  • När du registrerar dig som kund, värdinna eller konsulent. Vi lagrar och behandlar namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, land och kompletterande information. Syftet är att anpassa och förbättra kundbemötandet och servicen till dig, samt att minimera risken för bedrägerier i samband med beställning och urkundsförfalskning.
  • När du handlar produkter. Vi lagrar och behandlar din IP-adress, namn, leveransadress, e-post, mobilnummer samt köphistorik. Vid beställning mot faktura sparar vi även personnummer/organisationsnummer. Syftet är att kunna sälja och leverera produkter till dig.
  • Vi gör också lista över potentiella kunder som vi tror är intresserade av våra produkter.

 

Så här använder vi dina personuppgifter

De personuppgifter som vi samlar in används för att:

  • Skicka viktiga meddelanden till dig, t.ex. om köp och förändringar i våra villkor.
  • Skicka nyhetsbrev, erbjudanden och andra nyheter om Svenska Hamnprodukter senaste produktlanseringar och erbjudande. Om du inte vill finnas med på vår e-postlista kan du välja bort det genom att klicka på avregistreringsslänken längst ned på något av nyhetsbreven.
  • Hjälpa oss utveckla, leverera och förbättra våra produkter, tjänster, innehåll, reklam och kundkommunikation genom internrevisioner, dataanalyser och undersökning av de personuppgifter och preferenser som du angett till oss i samband med lotterier, tävlingar eller andra kampanjprogram, om du deltar i sådana.
  • Fullgöra våra skyldigheter enligt lag, t.ex. redovisnings- och skattelagstiftning.

Vår behandling är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som kund. Om du inte vill lämna denna information kan vi inte leverera produkter till dig. Vi behandlar även personuppgifter i marknadsföringssyfte, eftersom vi har ett kommersiellt intresse av att marknadsföra våra produkter och tjänster till kunder och potentiella kunder.

 

Vidarebefordran av uppgifter till tredje part

Svenska Hamnprodukter kommer aldrig att dela personuppgifter med tredje parter för deras marknadsföringssyften.

Svenska Hamnprodukter kan vidarebefordra personuppgifter till sina leverantörer som tillhandahåller tjänster såsom t.ex. fakturaköp, kortbetalningstransaktioner, levererans av produkter till dig, redovisningstjänster m.m. Dessa företag måste skydda din information enligt EU:s dataskyddsförordning.

Svenska Hamnprodukter kan – enligt lag eller till följd av en rättstvist och/eller på begäran av myndigheter i eller utanför ditt bosättningsland – tvingas avslöja dina personuppgifter. Vi kan också avslöja information om dig om det krävs för den nationella säkerheten, för att upprätthålla lagen eller andra frågor av allmänintresse. Dessutom kan vi vid en omorganisation, fusion eller försäljning överföra alla personuppgifter som vi samlat in till en relevant tredje part för användning för samma syfte och enligt samma allmänna villkor som i denna sekretesspolicy.

 

Skydd av personuppgifter

Svenska Hamnprodukter vidtar förebyggande åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, stöld och missbruk, samt mot obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse.

När du postar något av Svenska Hamnprodukter forum, chattrum eller sociala nätverkstjänster blir de personuppgifter som du delar synliga för andra användare och kan läsas, samlas in eller användas av dem. Du är ansvarig för de personuppgifter som du väljer att lämna i dessa fall. Om du skulle välja att ange ditt namn och e-postadress i ett forum är den informationen därefter offentlig. Tänk på detta innan du använder dessa funktioner.

 

Dina rättigheter

Svenska Hamnprodukter gör det enkelt för dig att hålla dina personuppgifter korrekta, kompletta och uppdaterade. Om du så begär korrigerar Svenska Hamnprodukter dina uppgifter. Om vissa förutsättningar är uppfyllda tar Svenska Hamnprodukter bort dina uppgifter eller begränsar behandlingen av dina uppgifter, om du så begär. Svenska Hamnprodukter är också skyldigt att på din begäran bekräfta om personuppgifter rörande dig behandlas och lämna information om hur detta sker. Du kan när som helst begära en kopia av dina personuppgifter vi har lagrat hos oss. kan du kontakta kundservice(info@hamnprodukter.com), så hjälper vi dig.

Om du har köpt någon av våra produkter behåller vi de nödvändiga personuppgifterna för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt lag.

Om du upplever ett intrång i dina rättigheter enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att klaga hos relevant tillsynsmyndighet i ditt land.

 

Tredje parts webbplatser och tjänster

Svenska Hamnprodukter webbplatser, produkter, applikationer och tjänster kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser, produkter och tjänster. Svenska Hamnprodukter kan inte ta ansvar för innehållet på sådana webbplatser och vill uppmana dig att skaffa information om tredje parters sekretesspolicy.

 

Övrigt

Svenska Hamnprodukter kan uppdatera denna sekretesspolicy utan föregående meddelande.

 

 

Force Majeure

I händelse av omständigheter som står utanför Hamnprodukter.com skäliga kontroll, exempelvis vid händelse av ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärder, strejk, blockad, sabotage, krig, terrorism, brand, översvämning, naturkatastrof eller liknande händelser ska Hamnprodukter.com förpliktelse att fullgöra köpeavtalet skjutas upp så länge omständigheten råder. Om sådan försening överstiger 2 månader har såväl du som Hamnprodukter.com rätt att häva avtalet med omedelbar verkan utan någon skyldighet att betala skadestånd.