LIVRÄDDNINGSPOST

Komplett räddningspost för livräddning vid vattennära miljöer såsom hamnar, kajer, stränder och vattendrag. Valet av underhållsfria material samt typgodkända produkter bäddar för hög funktionalitet med lång livslängd. Med sin ändamålsenliga design och sina unika funktioner finns den på plats dygnet om.

Komplett enhet för livräddning vid vattennära miljöer såsom hamnar, kajer, stränder och vattendrag. Valet av underhållsfria material samt typgodkända produkter bäddar för hög funktionalitet med lång livslängd.

Vill du veta mer?

Kontakta Peter Myrberg

Mail:peter.myrberg@hamnprodukter.com

Tele.nr: 0707-464533

Kategori:

Beskrivning

Funktion

Livräddningsposten är en komplett uppsättning av livräddningsutrustning. I alla offentliga vatten – nära miljöer, så som hamnar, kajer, vattendrag och stränder, så är detta det optimala sättet att samla alla verktyg för livräddning. Vi är stolta över att kunna presentera denna livräddningspost. Här har vi samlat alla de högklassiga, underhållsfria och typgodkända produkter som behövs vid en livräddningssituation. Allt för att, genom de olika komponenternas funktioner, ge bästa möjliga förutsättningar vid livräddning. Tänk på att livräddningsstegen även finns i längden 4,5 m. Lämplig längd avgörs av kajens höjd. Vid höjder över 1.8 m till vattenlinjen krävs 4,5 m stegen, detta för att säkerställa bästa funktion. Livräddningsposten kan med fördel kompletteras med vår Platsskylt, som med platskoordinater (SWEREF99TM), kortar insatstiden vid en nödsituation. De ändamålsenliga och stabila upphängningsbeslagen, säkerställer att de i posten ingående livräddningsredskapen alltid finns på plats, även vid tuffare väderförhållanden.

Fakta

Ett komplett paket som innehåller:

– 60 mm aluminiumstolpe inkl. beslag för livboj, hake och stege, längd 3 m.

– 3,5 meters livräddningsstege, inklusive ett par livräddningsbågar

– Livräddningshake 5 meter.

– Fot för montering på brygga/kaj.

Mått

Livräddningsstolpe Ø 6 x 300 cm

Livräddningsstege 3,5 m 362 x 46 x 7 cm (12 st stegpinnar)

Livräddningsstege 4,5m 462 x 46 x 7 cm (15 stegpinnar))

Livräddningsbågar 50 x 29 x Ø 4 cm

Stolpfot varmgalvad 15 x 20 x 20 cm

Livräddningshake 500 x 30 x Ø 3,5 cm

Totalvikt: 22,9 kg

 

Vill du veta mer?

Kontakta Peter Myrberg

Mail:peter.myrberg@hamnprodukter.com

Tele.nr: 0707-464533