Räddningsvajer Hamn 10 mm. Monteras vid vattenytan

Räddningsvajer, En livsavgörande installation!

Mellan varje Livräddningsstege, en bit ovanför vattenytan bör en Räddningsvajer eller en räddningslina vara monterad.  I Räddningsvajern kan den nödställde dra sig längs med kajen till närmaste livräddningsstege. Kanske är den nödställde skadad och kan inte simma, då kan den nödställde hålla sig kvar i Räddningsvajern.

 

Ring eller maila oss så tar vi fram en lösning som passar just Er Hamn!

Tele: +46 (0)707-464533

Mail: peter.myrberg@hamnprodukter.com

 

 

 

Kategori:

Beskrivning

Räddar liv!

Via räddningsvajern kan den nödställde dra sig till närmaste Livräddningsstege. När en person ofrivilligt faller i vattnet bör alla hjälpmedel för att denna skall komma upp på ett säkert sätt finnas på plats. För att öka chansen att denne kommer upp bör en räddningsvajer installeras mellan varje livräddningsstege. Räddningsvajern monteras vid vattenytan ca 200 mm ovan normalvattenståndet.

Vi har både vajer och tamp att erbjuda.

 

MSB skriver:

”Räddningsrep på kajer/bryggor
För att enkelt möjliggöra säker förflyttning i vattnet längs kaj/brygga rekommenderas
att ett räddningsrep monteras ca 0-30 cm över medelvattenståndets nivå. Då kan den
nödställde dra sig fram till en räddningsstege eller hålla sig ovanför vattenytan tills
hjälp anländer. Vid stora variationer i vattennivå kan flera nivåer övervägas eller om
möjligt ordna ”gripbarhet under brygga på annat lämpligt sätt. Repet bör vara
gulfärgat.”

 

Fakta

Vajer: 10 mm rostfri A4 plasthölje (8+2mm)

Vajerlås: 10 mm

Infästning: Öglebult m12x140 mm eller enligt kunders önskemål

Betong: Ankarmassa

Trä: Genomgående bult med mutter och bricka eller alternativ.

 

Frågor? Ring eller maila oss! 0707-464533 / peter.myrberg@hamnprodukter.com 

Hamnägare se hit! Vi kommer gärna och besöker Er hamn och visar upp våra produkter.  Ring eller maila oss så bokar vi in ett möte. 0707-464533 / peter.myrberg@hamnprodukter.com 

Offert? Funderar Ni på att köpa flera av våra produkter? Kontakta oss så tar vi fram en offert till Er. Ring eller maila. 0707-464533 / peter.myrberg@hamnprodukter.com 

 

Kärt barn har många namn.

Räddningsvajer, Räddningsrep, Livräddningsvajer, Räddnings wire, Livräddnings wire, Manillarep, Safety wire, Säkerhetslina.