Till Hamnprodukter.com

Brygghandtag standard

Brygghandtag standard

För en säker av- och påstigning vid din båt. Med inhalartampen drar du enkelt in båten när du ska stiga ombord. När du kastar loss båten hänger du enkelt upp förtöjningstamparna centrerat på din båtplats på brygghandtagets krok vilket gör att du lätt kommer åt tamparna när du anländer till din båtplats.