Till Hamnprodukter.com

Livräddningsstege – Marknadens smartaste!

Livräddningsstege - Marknadens smartaste!

Ökad säkerhet, förenklad installation och hög kvalité är tre gemensamma nämnare för denna serie livräddningsstegar. Livräddningsstegen är utvecklad utifrån användare och hamnägare.